Thiết BĐiện T

Thiết bị điện tử là các loại thiết bị có chứa linh kiện bán dẫn và các mạch điện tử. Thông thường các thiết bị này không phải thực hiện bất kỳ một hoạt động cơ khí nào.

Bảng Xiaomi Mijia Lcd - 13.5 In VND 750.000

89350027

VND 750.000

BÁCH HOÁ 3H