Tinh Dầu Thiên Nhiên

Tinh dầu hay tinh dầu thiên nhiên là một loại chất lỏng có chứa các hợp chất thơm có tính dễ bay hơi được chiết xuất từ các bộ phận của thực vật như Hoa, lá, vỏ cây, vỏ quả, thân cây, rễ…

Tinh Dầu Cam VND 90.000

89300084

VND 90.000

Tinh Dầu Hương Thảo VND 210.000

89300039

VND 210.000

Tinh Dầu Khuynh Diệp VND 90.000

89300053

VND 90.000

Tinh Dầu Ngọc Am VND 210.000

89300022

VND 210.000

Tinh Dầu Quế VND 120.000

89300015

VND 120.000

Tinh Dầu Sả Chanh VND 90.000

89300046

VND 90.000

Tinh Dầu Tràm Trà VND 120.000

89300060

VND 120.000
New

Tinh Dầu Vỏ Bưởi VND 90.000

89300091

VND 90.000
New

Tinh Dầu Xá Xị VND 220.000

89300077

VND 220.000

BÁCH HOÁ 3H